Grad Kruševac

Ви сте овде: Насловна Локална самоуправа Органи Градска изборна комисија

Градска изборна комисија

Ел. пошта Штампа

На основу чл. 13. и 14. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС i 54/2011) и чл. 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" број 8/2008, 5/2011 и 8/2015),

 

Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној дана 01.03.2016. године, донела је

 

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

I - ИМЕНУЈЕ СЕ председник, чланови и секретар Градске изборне комисије и њихови заменици и то:

 

За председника:

ДРАГОЉУБ АРСИЋ, дипломирани правник из Крушевца, "Покренимо Крушевац",

За заменика председника:

ИНЕС ШЉИВИЋ, дипломирани правник из Крушевца, "Покренимо Крушевац",

 

За члана:

НАТАША ЛУКОВИЋ,  дипломирани правник из Крушевца, "Покренимо Крушевац",

За заменика члана:

РАДИША ШИЉИЋ, приватни предузетник из Крушевца, "Покренимо Крушевац",

 

За члана:

СРЂАН М. МИЛИВОЈЕВИЋ,  дипломирани правник из Крушевца, "Покренимо Крушевац",

За заменика члана:

ИВАНА ПЕТРОВИЋ, дипломирани правник из Крушевца, "Покренимо Крушевац",

 

За члана:

СУНЧИЦА ФИЛИПОВИЋ, дипломирани економиста из Крушевца, "Покренимо Крушевац",

За заменика члана:

МАРКО БЕКЧИЋ, дипломирани  правник из Крушевца"Покренимо Крушевац",

 

За члана:

ВЕДРАН СТЕВАНОВИЋ, дипломирани правник из Крушевца, "Покренимо Крушевац",

За заменика члана:

ВЛАДАН МИЛОВАНОВИЋ, дипломирани правник из Крушевца, "Покренимо Крушевац",

 

За члана:

мр МИЛИВОЈЕ ЈЕВРЕМОВИЋ, дипл.  инжењер технологије из  Крушевца, "др Катанчевић Промене",

За заменика члана:

БИЉАНА ПАВЛОВИЋ, дипломирани правник из Крушевца,  "др Катанчевић Промене",

 

За члана:

ЖИВОРАД ДИМИТРИЈЕВИЋ, дипломирани правник из Крушевца,  Демократска странка

За заменика члана:

Др АНДРЕЈА КАТАНЧЕВИЋ, дипломирани правник из Крушевца, Демократска странка

 

За члана:

САНДРА БОЈИЋ, дипломирани правник из Крушевца,  "Самостални ДСС-Покрет ветерана",

За заменика члана:

МАРИНА РАТКОВИЋ, проф. физичке културе "Самостални ДСС-Покрет ветерана",

 

За члана:

ЗДРАВКО МИЛОЈЕВИЋ, из Крушевца, Социјалистичка  партија Србије,

За заменика члана:

АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ, дипл. економиста из Крушевца, Социјалистичка  партија Србије,

 

За члана:

БОЈАН СРЕМЧЕВИЋ, професор физичке културе из Крушевца, Јединствена Србија,

За заменика члана:

НОВАК ДАБЕТИЋ, економиста из Паруновца, Јединствена Србија,

 

За члана:

МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ, дипломирани правник  из Крушевца, Заједно за Србију

За заменика члана:

ЗВЕЗДАН ЂУРЂЕВИЋ, дипломирани правник  из Крушевца, Заједно за Србију

 

За секретара:

ДОБРИЛА ФИЛИПОВИЋ, дипломирани правник из Крушевца,

 

За заменика секретара:

ВЕСНА МИЛЕНКОВИЋ, адвокат из Крушевца.

 

II- Доношењем овог решења престаје да важи Решење о именовању Градске изборне комисије  ("Сл. лист града Крушевца бр.7/12).

 

III - Ово решење објавити у "Службеном листу града Крушевца".

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року од 24 часа од доношења Решења.

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

I Број: 013- 1/2016                                                       ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКA

                                                                                           Биљана Дачић, с. р.

 

Време у Крушевцу

Температура: 9 °C vreme
Притисак: 1000.4 hPa barometar.gif
Прогноза...

naled_bfm

skgo
usaid