Grad Kruševac

Ви сте овде: Насловна Локална самоуправа Органи Градска управа Организациона структура

Одсек за инспекцијске послове

Ел. пошта Штампа
Одсек за инспекцијске послове врши послове које се односе на:
 • контролу, надзор и предузимање мера у складу са позитивним прописима у области пројектовања
 • контролу издатих дозвола
 • контролу изградње и коришћења објекта
 • контролу код издавања употребних дозвола за изграђене објекте
 • контролу над извршавањем закона и других прописа који се односе на даваоце и кориснике комуналних услуга у погледу услова и начину давања и коришћења услуга и то:
 • пречишћавање и дистрибуција воде
 • пречишћавања и одвођење атмосферских и отпадних вода
 • производња и снабдевање паром и топлом водом
 • одржавања чистоће, уређења, коришћења и одржавања зелених и јавних површина
 • држања животиња
 • надзор над извршењем закона и других прописа, стандарда и норматива којима се уређује превоз путника у јавном градском саобраћају и такси саобраћају
 • пројектовању, изградњи, реконструкцији и одржавању јавних путева (локалних, некатегорисаних)
 • надзор над радом предузећа за путеве и контролу извршења налога и решења од стране овог предузећа)
 • врши контролу над применом мера заштите ваздуха од загађивања и мера заштите од буке у стамбеним, занатским и комуналним објектима за које је надлежна градска инспекција.
Oдсек врши и поверене послове државне управе.

Шеф одсека: Снежана Радуловић
Канцеларија: 8, зграда ГУ
arr_left
 

Време у Крушевцу

Температура: 14 °C vreme
Притисак: 1002.5 hPa barometar.gif
Прогноза...
rabpk
cemr

naled_bfm

skgo
usaid