Grad Kruševac

Ви сте овде: Насловна Локална самоуправа Органи Градска управа Организациона структура

Одсек за урбанизам и грађевинарство

Ел. пошта Штампа
Одсек за урбанизам и грађевинарство врши послове Градске управе који се односе на:
  • припремање и предлагање израде урбанистичких планова (одлуке о изради и Програм за израду плана) и остале послове у поступку њиховог доношења
  • послове везане за спровођење урбанистичких планова и то:
         - издаје изводе из урбанистичких планова
         - издаје акт о урбанистичким условима
         - организује јавну презентацију урбанистичког пројекта у складу са Законом
  • обавља стручне послове за уређење и коришћење грађевинског земљиштa
         - припрема програме уређивања грађевинског земљишта
         - акт о одређивању јавног грађевинског земљишта
         - Одлуку и програм давања у закуп неизграђеног јавног грађевинског земљишта
         - одлуке и програм давања у закуп осталог неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини
  • издаје одобрења за изградњу и употребу објеката и врши друге послове који се односе на изградњу у складу са Законом
  • припрема прописе за Градско веће којим се уређује постављање мањих монтажних објеката на јавним површинама
  • врши и друге послове у области урбанизма и грађевинарства у складу са Законом.


Одсек за урбанизам и грађевинарство издаје следећа документа:
37401001 - Израда урбанистичког пројекта
37401002 - Овера урбанистичког пројекта
37401003 - Признавање својства странке у предметима, које се воде у одсеку за урбанизам и грађевинарство
37401004 - Понављање поступка
37401011 - Оглашавање решења ништавним
37401012 - Укидање решења
37401013 - Повраћај у пређашње стање
37401103 - Уверење о старости објекта
arr_left

 

Време у Крушевцу

Температура: °C vreme
Притисак: hPa barometar.gif
Прогноза...
rabpk
cemr

naled_bfm

skgo
usaid