Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна Локална самоуправа Органи Градска управа Организациона структура

  Одсек за урбанизам и грађевинарство

  Ел. пошта Штампа
  Одсек за урбанизам и грађевинарство врши послове Градске управе који се односе на:
  • припремање и предлагање израде урбанистичких планова (одлуке о изради и Програм за израду плана) и остале послове у поступку њиховог доношења
  • послове везане за спровођење урбанистичких планова и то:
           - издаје изводе из урбанистичких планова
           - издаје акт о урбанистичким условима
           - организује јавну презентацију урбанистичког пројекта у складу са Законом
  • обавља стручне послове за уређење и коришћење грађевинског земљиштa
           - припрема програме уређивања грађевинског земљишта
           - акт о одређивању јавног грађевинског земљишта
           - Одлуку и програм давања у закуп неизграђеног јавног грађевинског земљишта
           - одлуке и програм давања у закуп осталог неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини
  • издаје одобрења за изградњу и употребу објеката и врши друге послове који се односе на изградњу у складу са Законом
  • припрема прописе за Градско веће којим се уређује постављање мањих монтажних објеката на јавним површинама
  • врши и друге послове у области урбанизма и грађевинарства у складу са Законом.


  Одсек за урбанизам и грађевинарство издаје следећа документа:
  37401001 - Израда урбанистичког пројекта
  37401002 - Овера урбанистичког пројекта
  37401003 - Признавање својства странке у предметима, које се воде у одсеку за урбанизам и грађевинарство
  37401004 - Понављање поступка
  37401011 - Оглашавање решења ништавним
  37401012 - Укидање решења
  37401013 - Повраћај у пређашње стање
  37401103 - Уверење о старости објекта
  arr_left

   
  rabpk
  cemr

  naled_bfm

  skgo
  usaid