Grad Kruševac

Ви сте овде: Насловна Локална самоуправа Органи Градска управа Организациона структура

Одсек за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове

Ел. пошта Штампа
Одсек за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове врши послове који се односе на:
 • уређење, развој и обављање комуналних делатности
 • припрема нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина, градоначелник и градско веће из ове области
 • врши надзор над применом Закона из ове области и над законитошћу рада јавних комуналних и других предузећа
 • спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије и врши друге послове у стамбеној области у складу са Законом
 • врши послове из области саобраћаја
 • послове везане за спровођење акта којим се уређује постављање мањих монтажних објеката на јавним површинама
 • заштиту, очување и евиденцију непокретности које користи Град
 • поступак експропријације
 • поступак утврђивања права коришћења на грађевинском земљишту у државној својини бившим власницима
 • враћање у својину осталог грађевинског земљишта
 • поступак враћања утрина и пашњака селима на коришћење
 • утврђивање престанка права коришћења осталог грађевинског земљишта
 • послове у вези враћања земљишта одузетог по основу Закона о пољопривредном земљишном фонду и конфискованог због неизмирених обавеза из обавезног откупа, издавање тапија
 • врши и друге послове у складу са законом и одлукама Скупштине.


arr_left
 

Време у Крушевцу

Температура: 2 °C vreme
Притисак: 1015.4 hPa barometar.gif
Прогноза...
rabpk
cemr

naled_bfm

skgo
usaid