Grad Kruševac

Ви сте овде: Насловна Локална самоуправа Органи Градска управа Организациона структура

Комунална полиција

Ел. пошта Штампа
Комунална полиција обавља послове који се односе на:
  • одржавање комуналног реда и другог законом уређеног реда у областима, односно питањима:
        - снабдевања водом
        - одвођења отпаднихи атмосферских вода
        - јавне чистоће
        - превоза и депоновања комуналног и другог отпада
        - локалних путева и улица
        - саобраћајних ознака и сигнализације
        - паркирања
        - превоза путника у градском и приградском саобраћају
        - ауто такси превоза
        - постављања привремених пословних објеката
        - противпожарне заштите
        - заштите од буке у животној средини
        - контроле радног времена субјеката надзора
        - одржавање комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне
          расвете, стамбених и других објеката
  • послове контроле над применом закона, и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности града
  • остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају у складу са законом и прописима града
  • заштита животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за град
  • обавља друге послове из надлежности града у складу са законом.
arr_left
 

Време у Крушевцу

Температура: 14 °C vreme
Притисак: 1002.5 hPa barometar.gif
Прогноза...
rabpk
cemr

naled_bfm

skgo
usaid