print_grb.png

Месне канцеларије

Штампа

Месне канцеларије су "сателити" Групе и формирани су према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Града Крушевца (Сл. лист 2/10 ), због бржег и ефикаснијег одзива грађанима.

Постоји 22 месне канцеларије и то:

- Читлук (Бегово брдо, Кошеви)

- Мачковац

Телефон: +381 37 681650 || +381 37 681750

- Глободер

Телефон: +381 37 681110

- Пепељевац (Вучак, Лукавац, Церова)

Телефон: +381 37 644086

- Жабаре (Мала Врбица, Треботин, Дољане, Мешево)

Телефон: +381 37 881102

- Горњи Степош (Доњи Степош, Наупаре, Шавране)

Телефон: +381 37 655336

- Велики Купци (Мали Купци, Гркљане, Штитаре, Себечевац, Суваја, Мајдево, Ћелије)

Телефон: +381 37 884106

- Јабланица (Витановац, Шогољ)

Телефон: +381 37 658181

- Трмчаре (Модрица, Слатина, Сеземче)

Телефон: +381 37 873638

- Велика Ломница (Буци, Буковица)

Телефон: +381 37 873671

- Каоник (Јошје, Ђунис, Црквина)

Телефон: +381 37 866174

- Сушица (Позлата)

Телефон: +381 37 860068

- Велики Шиљеговац (Бојинце)

Телефон: +381 37 851330

- Рибаре (Зубовац, Гревци, Росица, Бољевац, Мало Крушинце, Рибарска бања)

Телефон: +381 37 851110

- Мала Река (Зебица, Рлица, Велико Крушинце, Срндаље, Беласица)

- Здравиње

Телефон: +381 37 691204

- Дворане (Петина, Пољаци, Ловци)

Телефон: +381 37 698105

- Јасика (Срње, Велика Крушевица, Шанац, Гавез)

Телефон: +381 37 671053

- Кукљин

Телефон: +381 37 678101

- Бела Вода

Телефон: +381 37 678549

- Коњух (Љубава, Брајковац, Каменаре, Коморане, Лазаревац)

Телефон: +381 37 875101

- Падеж (Глобаре, Шашиловац, Крвавица, Вратаре)

Телефон: +381 37 696101