Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна Локална самоуправа Органи Градска управа Организациона структура

  Матична служба

  Ел. пошта Штампа

  Матичне службе издају следећа документа:

  37408607 - Исправка у матичним књигама рођених, венчаних, умрлих и књизи држављана

  37408610 - Склапање брака преко пуномоћника

  37408611 - Уверење за употребу у иностранству

  37408612 - Уверење о породичном стању за употребу у иностранству

  37408635 - Промена личног имена малолетног детета

  37408601 - Промена личног имена

  37408602 - Накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених

  37408603 - Накнадни упис чињенице смрти у матичну књигу умрлих по истеку 30 дана

  37408604 - Накнадни упис података у матичне књиге

  37408613 - Извод и матичне књиге рођених

  37408614 - Интернационални извод из матичне књиге рођених

  37408615 - Интернационални извод из матичне књиге умрлих

  37408616 - Упис чињенице рођења, настале у иностранству, у матичну књигу рођених

  37408617 - Упис чињенице рођења, настале на територији бивших република СФРЈ, у матичну књигу рођених

  37408618 - Упис чињенице закључења брака, настале на територији бивших република СФРЈ, у матичну књигу венчаних

  37408619 - Сачињавање смртовнице

  37408621 - Уверење на основу уписаних чињеница у матичне књиге

  37408622 - Промена презимена по престанку брака

  37408623 - Уверење да лице није уписано у матичну књигу рођених

  37408624 - Закључење брака

  37408641 - Извод из матичне књиге венчаних

  37408642 - Извод из матичне књиге умрлих

  37408643 - Уверење из књиге држављана

  37408644 - Интернационални извод из матичне књиге венчаних

  37408645 - Упис чињенице закључења брака, настале у иностранству, у матичну књигу венчаних

  37408646 - Упис чињенице смрти, настале у иностранству, у матичну књигу умрлих

  37408647 - Уверење да лице није уписано у матичну књигу венчаних

  37408648 - Уверење да лице није уписано у матичну књигу умрлих

  37408649 - Уверење да лице није уписано у књигу држављана


  Поред горе наведених захтева, матична служба за Призрен и Ораховац решава следеће захтеве:

  37408606 - Обнова уписа у матичну књигу рођених

  37408638 - Обнова уписа у матичну књигу венчаних

  37408639 - Обнова уписа у матичну књигу умрлих

  37408640 - Обнова уписа у књигу држављана

  arr_left

   
  rabpk
  cemr

  naled_bfm

  skgo
  usaid