print_grb.png

Матична служба

Штампа

Матичне службе издају следећа документа:

37408607 - Исправка у матичним књигама рођених, венчаних, умрлих и књизи држављана

37408610 - Склапање брака преко пуномоћника

37408611 - Уверење за употребу у иностранству

37408612 - Уверење о породичном стању за употребу у иностранству

37408635 - Промена личног имена малолетног детета

37408601 - Промена личног имена

37408602 - Накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених

37408603 - Накнадни упис чињенице смрти у матичну књигу умрлих по истеку 30 дана

37408604 - Накнадни упис података у матичне књиге

37408613 - Извод и матичне књиге рођених

37408614 - Интернационални извод из матичне књиге рођених

37408615 - Интернационални извод из матичне књиге умрлих

37408616 - Упис чињенице рођења, настале у иностранству, у матичну књигу рођених

37408617 - Упис чињенице рођења, настале на територији бивших република СФРЈ, у матичну књигу рођених

37408618 - Упис чињенице закључења брака, настале на територији бивших република СФРЈ, у матичну књигу венчаних

37408619 - Сачињавање смртовнице

37408621 - Уверење на основу уписаних чињеница у матичне књиге

37408622 - Промена презимена по престанку брака

37408623 - Уверење да лице није уписано у матичну књигу рођених

37408624 - Закључење брака

37408641 - Извод из матичне књиге венчаних

37408642 - Извод из матичне књиге умрлих

37408643 - Уверење из књиге држављана

37408644 - Интернационални извод из матичне књиге венчаних

37408645 - Упис чињенице закључења брака, настале у иностранству, у матичну књигу венчаних

37408646 - Упис чињенице смрти, настале у иностранству, у матичну књигу умрлих

37408647 - Уверење да лице није уписано у матичну књигу венчаних

37408648 - Уверење да лице није уписано у матичну књигу умрлих

37408649 - Уверење да лице није уписано у књигу држављана


Поред горе наведених захтева, матична служба за Призрен и Ораховац решава следеће захтеве:

37408606 - Обнова уписа у матичну књигу рођених

37408638 - Обнова уписа у матичну књигу венчаних

37408639 - Обнова уписа у матичну књигу умрлих

37408640 - Обнова уписа у књигу држављана

arr_left