print_grb.png

Бирачки спискови

Штампа

Подгрупа за бирачке спискове управља бирачким списковима за изборне јединице у и око Града Крушевца. Ова подгрупа решава следеће захтеве:

37408625 - Увид у бирачки списак

37408626 - Потврда о бирачком праву

37408627 - Потврда о изборном праву

37408628 - Упис у бирачки списак по основу пријаве пребивалишта

37408629 - Брисање из бирачког списка због смрти

37408630 - Измена података у бирачком списку

37408632 - Допуна података у бирачком списку

37408633 - Евидентирање бирача са боравиштем у иностранству

37408634 - Штампање извода из бирачког списка

37408650 - Упис у бирачки списак по основу стицања пунолетства

37408651 - Упис у бирачки списак на основу расељења

37408652 - Упис у бирачки списак на основу додељивања пословне способности

37408653 - Брисање из бирачког списка због одјаве пребивалишта

37408654 - Брисање из бирачког списка због одузимања способности

37408655 - Брисање из бирачког списка због дуплог уписа

37408656 - Брисање из бирачког списка због отпуста из држављанства

arr_left