print_grb.png

Начелници одељења

Штампа

Списак начелника одељења Градске управе града Крушевца:

37401.1 - Начелник одељења за урбанизам и грађевинарство - Ивана Пајић

37402.1 - Начелник одељења за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове - Данијела Живановић

37403.1 - Начелник одељења за друштвене делатности - Зорица Јовановић

37404.1 - Начелник одељења за јавне набавке - Снежана Николић

37405.1 - Начелник одељења за финансије - Биљана Цветковић

37406.1 - Начелник одељења за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода - Славица Настић

37407.1 - Начелник одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине - Весна Анђелић

37408.1 - Начелник одељења за општу управу и заједничке послове - Горан Колашинац

37409.1 - Начелник одељења за скупштинске послове - Добрила Филиповић

37410.1 - Начелник одељења за инспекцијске послове - Снежана Радуловић

37411.1 - Начелник комуналне полиције - Милош Јовановић

arr_left