print_grb.png

Бизнис инкубатор

Штампа

5a

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнис инкубатор у Крушевцу је прва гринфилд инвестиција такве врсте у Србији којом се реализује свеобухватан програм подршке предузетницима и малим и средњим предузећима.

Основни циљ оснивања бизнис инкубатора је унапређење пословне инфраструктуре, креирање нових послова и отварање нових радних места.

Бизнис инкубатор у Крушевцу пружа директну подршку новим и предузећима у развоју на почетку њиховог постојања, у тренутку када су најрањивија у смислу пословања и опстанка на тржишту, што утиче на смањење процента њиховог пропадања.

Основна услуга коју инкубатор нуди својим станарима је издавање пословног простора у закуп, по ценама нижим од тржишне, а остале услуге које станари могу да користе, такође по повлашћеним ценама, јесу: предузетничка обука, пословно саветовање, финансијска подршка и технолошка подршка.

Више информација можете пронаћи на сајту Бизнис инкубатора.