print_grb.png

Електроенергетска инфраструктура

Штампа

Град се снабдева електричном енергијом из ТС 22/110/35kv »Крушевац 1» чија је инсталисана снага 2X150MVA,а преко дистрибутивних 110/x »Крушевац 2» и «Крушевац 4». До крајњих потрошача електрична енергија се преноси четворонапонским системом трансформације ТС 110/35/10/0,4 kv.

 

Све приближније информације можете наћи на сајту  www.elektrosrbija.rs