print_grb.png

Ваздушни саобраћај

Штампа

Локација аеродрома Росуље налази се у границама ГУП-а Крушевца, на потезу званом Росуље. Аеродром је категорије 2Б, са полетно-слетном стазом од 1300m, за визуелно и инструментално слетање. За овај простор урађена је урбанистичка докумантација у коме су назначене зоне просторне заштите комплекса, а основано је и Јавно предузеће Аеродром Росуље.