print_grb.png

Образовна структура

Штампа

Становништво Крушевца старо 15 и више година, према полу и школској спреми, по попису 2002.

 

 

 

Расински округ

Крушевац

Школска спрема

Укупно

220.876

111.559

Жене

113.696

57.895

Без школске спреме

Укупно

17.260

7.416

Жене

14.541

6.243

1 - 3 разреда основне школе

Укупно

7.425

2.941

Жене

5.285

2.171

4 -7 разреда основне школе

Укупно

39.382

16.096

Жене

20.777

8.979

Основно образовање

Укупно

55.985

27.597

Жене

28.041

14.323

Средње образовање

Укупно

79.161

44.562

Жене

35.552

20.325

Више образовање

Укупно

9.472

5.613

Жене

4.407

2.678

Високо образовање

Укупно

9.378

6.275

Жене

3.905

2.714

Непознато

Укупно

2.813

1.062

Жене

1.188

462