Grad Kruševac

Vi ste ovde: Насловна KŠ info Javne nabavke

Javne nabavke

El. pošta Štampa
Broj JN >> 2r/IV || Datum objavljivanja: 25.03.2015. godine
Predmet : Nabavka radova - termoizolovanje fasade na OŠ"Nada Popović"
Rok za podnošenje ponuda : 27.04.2015. do 11:00 sati
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (25.05.2015.)

Broj JN >> 4d-1/IV || Datum objavljivanja: 24.03.2015. godine
Predmet : Nabavka kancelarijskog materijala - po partijama
Rok za podnošenje ponuda : 02.04.2015. do 11:00 sati
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 (28.04.2015.)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 (28.04.2015.)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 (28.04.2015.)
Obaveštenje o obustavi postupka - partija 5 (28.04.2015.)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4 (04.05.2015.)

Broj JN >> 9d-1/IV || Datum objavljivanja: 20.03.2015. godine
Predmet : Nabavka papirne galanterije
Rok za podnošenje ponuda : 01.04.2015. do 11:00 sati
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (20.04.2015.)

Broj JN >> 6u/IV || Datum objavljivanja: 11.03.2015. godine
Predmet : Nabavka usluga osiguranja imovine i lica
Rok za podnošenje ponuda : 23.03.2015. do 11:00 sati
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava (07.04.2015.)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (21.07.2015.)

Broj JN >> 8d/IV || Datum objavljivanja: 06.03.2015. godine
Predmet : Nabavka računarske opreme
Rok za podnošenje ponuda : 23.03.2015. do 11:00 sati
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odgovor na pitanje broj 30/2015 (12.03.2015.)
Odgovor na pitanje broj 32/2015 (13.03.2015.)
Izmena konkursne dokumentacije (13.03.2015.)
Izmenjena konkursna dokumentacija (13.03.2015.)
Obaveštenje o produžetku roka (13.03.2015.)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (30.04.2015.)

Broj JN >> 5d/IV || Datum objavljivanja: 06.03.2015. godine
Predmet : Nabavka goriva
Rok za podnošenje ponuda : 17.04.2015. do 11:00 sati
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odgovor na pitanje broj 29/2015 (11.03.2015.)
Izmena konkursne dokumentacije (11.03.2015.)
Izmenjena konkursna dokumentacija (11.03.2015.)
Obaveštenje o produžetku roka (11.03.2015.)
Odgovor na pitanje broj 45/2015 (01.04.2015.)
Odgovor na pitanje broj 46/2015 (01.04.2015.)
Izmena konkursne dokumentacije 2 (01.04.2015.)
Izmenjena konkursna dokumentacija 2 (01.04.2015.)
Obaveštenje o produžetku roka 2 (01.04.2015.)
Odgovor na pitanje broj 52/2015 (09.04.2015.)
Obaveštenje o obustavi postupka (08.05.2015.)

Broj JN >> 15u/IV || Datum objavljivanja: 03.03.2015. godine
Predmet : Nabavka geodetskih usluga
Rok za podnošenje ponuda : 12.03.2015. do 11:00 sati
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odgovor po zahtevu za dodatne informacije (06.03.2015.)
Odgovor po zahtevu za dodatne informacije (09.03.2015.)
Obaveštenje o obustavi postupka (23.04.2015.)

Broj JN >> 1d/IV || Datum objavljivanja: 27.02.2015. godine
Predmet : Nabavka dobara - električne energije
Rok za podnošenje ponuda : 12.03.2015. do 11:00 sati
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (20.08.2015.)

Broj JN >> 4d/IV || Datum objavljivanja: 24.02.2015. godine
Predmet : Nabavka kancelarijskog materijala - po partijama
Rok za podnošenje ponuda : 05.03.2015. do 11:00 sati
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumantacije br. 1
Izmenjena konkursna dokumentacija br. 1
Obaveštenje o produženja roka
Odg. po zahtevu za dodatne informacije  1
Odg. po zahtevu za dodatne informacije  2
Odg. po zahtevu za dodatne informacije  3
Obaveštenje o obustavi postupka (09.03.2015)

Broj JN >> 2d/IV || Datum objavljivanja: 12.02.2015. godine
Predmet : Nabavka dobara za kafe bar - po partijama
Rok za podnošenje ponuda : 23.02.2015. do 11:00 sati
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 (23.03.2015.)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 (23.03.2015.)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 (23.03.2015.)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4 (23.03.2015.)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5 (23.03.2015.)

Broj JN >> 9d/IV || Datum objavljivanja: 11.02.2015. godine
Predmet : Nabavka papirne galanterije
Rok za podnošenje ponuda : 20.02.2015. do 11:00 sati
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka (13.03.2015)

Broj JN >> 5u/II || Datum objavljivanja: 30.12.2014. godine
Predmet : Pregovarački postupak za održavanje koncerta za Srpsku novu godinu 2015.
Rok za podnošenje ponuda : 31.12.2014. do 11:00 sati
Dokumentacija : Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora (31.12.2014.)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (08.01.2015.)

Broj JN >> 4u/II || Datum objavljivanja: 22.12.2014. godine
Predmet : Pregovarački postupak za održavanje novogodišnjeg koncerta
Rok za podnošenje ponuda : 23.12.2014. do 11:00 sati
Dokumentacija : Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora (23.12.2014.)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (24.12.2014.)

Broj JN >> 15d-1/IV || Datum objavljivanja: 18.11.2014. godine
Predmet : Nabavka poljoprivrednih paketa za interno raseljena lica
Rok za podnošenje ponuda : 27.11.2014. do 11:00 sati
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije
Izmenjena konkursna dokumentacija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (04.08.2015.)

Broj JN >>8r/IV

|| Datum objavljivanja: 24.10.2014. godine
Predmet : Termoizolovanje fasade OŠ „Nada Popović“ u Kruševcu
Rok za podnošenje ponuda : 25.11.2014. do 11:00 sati
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovor po zahtevu za dodatne informacije (30.10.2014.)
Odgovor po zahtevu za dodatne informacije (19.11.2014.)
Obaveštenje o obustavi postupka (05.12.2014)

Broj JN >>24u/IV || Datum objavljivanja: 21.10.2014. godine
Predmet : Geodetske usluge - snimanje i izrada planova, po partijama
Rok za podnošenje ponuda : 24.11.2014. do 11:00 sati
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovor po zahtevu za dodatne informacije (10.11.2014)
Odgovor po zahtevu za dodatne informacije (12.11.2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (09.01.2014.)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 (12.01.2015.)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4 (12.01.2015.)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5 (12.01.2015.)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 (16.01.2015.)

Broj JN >> 28u/IV || Datum objavljivanja: 17.10.2014. godine
Predmet : Prevoz zaposlenih radnika Gradske uprave grada Kruševca
Rok za podnošenje ponuda : 17.11.2014. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (26.11.2014.)

Broj JN >> 22u/IV

||

Datum objavljivanja: 10.10.2014. godine

Predmet : Nabavka usluge - prevoz romskih đaka
Rok za podnošenje ponuda : 10.11.2014. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Broj JN >> 14d/IV || Datum objavljivanja: 25.09.2014. godine
Predmet : Nabavka građevinskog materijala za IRL na teritoriji grada Kruševca
Rok za podnošenje ponuda : 06.10.2014. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Broj JN >> 4r/IV || Datum objavljivanja: 17.09.2014. godine
Predmet : Čišćenje neregulacionog dela Ribarske reke
Rok za podnošenje ponuda : 26.09.2014. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije (19.09.2014.)
Izmenjena konkursna dokumentacija (19.09.2014.)
Obaveštenje o produžetku roka (19.09.2014.)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (21.10.2014.)

Broj JN >> 15d/IV || Datum objavljivanja: 12.09.2014. godine
Predmet : Nabavka poljoprivrednih paketa za interno raseljena lica
Rok za podnošenje ponuda : 22.09.2014. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (21.10.2014.)
Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 1 (17.11.2014)

Broj JN >> 8u-1/IV || Datum objavljivanja: 02.09.2014. godine
Predmet : Nabavka usluga štampanja po partijama
Rok za podnošenje ponuda : 11.09.2014. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 (30.09.2014.)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 (30.09.2014.)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 (30.09.2014.)

Broj JN >> 6r/IV || Datum objavljivanja: 19.08.2014. godine
Predmet : Nabavka radova - sanacija krova na zgradi Jastrepca
Rok za podnošenje ponuda : 28.08.2014. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovor na pitanje broj 117/2014 (25.08.2014.)
Izmena konkursne dokumentacije (25.08.2014.)
Izmenjena konkursna dokumentacija (25.08.2014.)
Obaveštenje o produžetku roka (25.08.2014.)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Broj JN >> 5r/IV || Datum objavljivanja: 11.08.2014. godine
Predmet : Nabavka radova - adaptacija dela potkrovlja Osnovnog suda u Kruševcu
Rok za podnošenje ponuda : 21.08.2014. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovor na pitanje broj 112/2014 (18.08.2014.)
Izmena konkursne dokumentacije (18.08.2014.)
Izmenjena konkursna dokumentacija (18.08.2014.)
Obaveštenje o produžetku roka (18.08.2014.)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (19.09.2014.)

Broj JN >> 15u/IV || Datum objavljivanja: 31.07.2014. godine
Predmet : Nabavka usluge suzbijanje ambrozije
Rok za podnošenje ponuda : 11.08.2014. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (27.08.2014.)

Broj JN >> 17u/IV || Datum objavljivanja: 28.07.2014. godine
Predmet : Nabavka usluge mobilne telefonije
Rok za podnošenje ponuda : 06.08.2014. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija sa izmenom
Odgovor po zahtevu br. 1
Odgovor po zahtevu br. 2
Konkursna dokumentacija sa izmenom br. 2
Izmena konkursne dokumentacije broj 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (01.09.2014.)

Broj JN >> 8u/IV || Datum objavljivanja: 23.07.2014. godine
Predmet : Nabavka usluge štampanja - po partijama
Rok za podnošenje ponuda : 01.08.2014. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 (01.09.2014.)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 (28.08.2014.)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 (01.09.2014.)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4 (01.09.2014.)
Obaveštenje o obustavi postupka - partija 5 (28.08.2014.)
Obaveštenje o obustavi postupka - partija 6 (28.08.2014.)
Obaveštenje o obustavi postupka - partija 7 (28.08.2014.)

Broj JN >> 11d/IV || Datum objavljivanja: 10.07.2014. godine
Predmet : Nabavka klima uređaja
Rok za podnošenje ponuda : 21.07.2014. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovor na pitanje broj 69/2014 (14.07.2014.)
Odgovor na pitanje broj 70/2014 (15.07.2014.)
Odgovor na pitanje po Zahtevu broj 1407/14 (15.07.2014.)
Odgovor na pitanje po Zahtevu broj 1037/14 (15.07.2014.)
Izmena konkursne dokumentacije - 1 (17.07.2014)
Izmenjena konkursna dokumentacija - 1 (17.07.2014)
Odgovor na pitanje po Zahtevu broj 1039/14 (17.07.2014.)
Odgovor na pitanje broj 81/14 (17.07.2014.)
Obaveštenje o produženju roka (17.07.2014.)
Odgovor na pitanje broj 84/14 (18.07.2014.)
Odgovor na pitanje broj 85/14 (18.07.2014.)
Obaveštenje o obustavi postupka (05.09.2014.)

Broj JN >> 2r/IV || Datum objavljivanja: 08.07.2014. godine
Predmet : Zamena stolarije na školama
Rok za podnošenje ponuda : 08.08.2014. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovor na pitanje broj 63/2014 (12.07.2014.)
Odgovor na pitanje broj 97/2014 (30.07.2014.)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (05.09.2014.)

Broj JN >> 12d/IV || Datum objavljivanja: 04.07.2014. godine
Predmet : Nabavka protivgradnih raketa
Rok za podnošenje ponuda : 14.07.2014. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (30.07.2014.)

Broj JN >> 10d/IV || Datum objavljivanja: 04.07.2014. godine
Predmet : Nabavka školskog pribora za đake prvake
Rok za podnošenje ponuda : 04.08.2014. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovor na pitanje broj 62/2014 (10.07.2014.)
Odgovor na pitanje broj 73/2014 (15.07.2014.)
Odgovor na pitanje broj 91/2014 (30.07.2014.)
Obaveštenje o obustavi postupka (02.09.2014.)

Broj JN >> 9d/IV || Datum objavljivanja: 26.06.2014. godine
Predmet : Nabavka udzbenika za trećeg i četvrtog đaka
Rok za podnošenje ponuda : 28.07.2014. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 (22.08.2014.)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 (22.08.2014.)

Broj JN >> 6d/IV || Datum objavljivanja: 18.06.2014. godine
Predmet : Nabavka računarske opreme
Rok za podnošenje ponuda : 26.06.2014. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovor na zahtev broj 57/2014 (19.06.2014.)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (24.07.2014.)

Broj JN >> 1r/IV || Datum objavljivanja: 13.06.2014. godine
Predmet : Nabavka radova za uklanjanje bespravno izgrađenih objekata, predmeta i stvari sa javnih površina i iseljenja iz gradskih stanova
Rok za podnošenje ponuda : 23.06.2014. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (22.07.2014.)

Broj JN >> 2u/II || Datum objavljivanja: 24.05.2014. godine
Predmet : Nabavka usluge hotela, restorana i keteringa
Rok za podnošenje ponuda : 02.06.2014. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 (12.06.2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 (12.06.2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 (12.06.2014)
Obaveštenje o obustavi postupka - partija 4 (12.06.2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5 (12.06.2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 6 (12.06.2014)

Broj JN >> 1u/II || Datum objavljivanja: 15.05.2014. godine
Predmet : Nabavka usluge informisanja javnosti za potrebe grada Kruševca
Rok za podnošenje ponuda : 23.05.2014. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (26.05.2014)

Broj JN >> 9u/IV || Datum objavljivanja: 14.05.2014. godine
Predmet : Nabavka usluge isplate kamata na kredite koje dodeljuju poslovne banke - po partijama
Rok za podnošenje ponuda : 16.06.2014. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 (24.07.2014.)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 (24.07.2014.)

Broj JN >> 1u/IV || Datum objavljivanja: 11.04.2014. godine
Predmet : Nabavka usluge suzbijanja komaraca i krpelja - po partijama
Rok za podnošenje ponuda : 22.04.2014. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovor na zahtev broj 36/2014
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 (20.05.2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 (22.05.2014)

Broj JN >> 3d/IV || Datum objavljivanja: 07.03.2014. godine
Predmet : Nabavka električne energije
Rok za podnošenje ponuda : 07.04.2014. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije - 1 (28.03.2014)
Izmenjena konkursna dokumentacija - 1 (28.03.2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (12.05.2014)

Broj JN >> 5d/IV || Datum objavljivanja: 07.03.2014. godine
Predmet : Nabavka za kafe bar
Rok za podnošenje ponuda : 17.03.2014. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 (27.03.2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 (27.03.2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3 (27.03.2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4 (27.03.2014)

Broj JN >> 4d/IV || Datum objavljivanja: 28.02.2014. godine
Predmet : Nabavka kancelarijskog materijala
Rok za podnošenje ponuda : 31.03.2014. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Potvrda o preuzimanju poziva
Izmena konkursne dokumentacije - 1
Izmenjena konkursna dokumentacija - 1
Odgovor na zahtev broj 1347/2014
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 (12.05.2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 (12.05.2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3 (12.05.2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 5 (12.05.2014)
Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 4 (01.08.2014.)
Obaveštenje - zahtev za zaštitu prava - partija 4 (06.08.2014.)

Broj JN >> 2d/IV || Datum objavljivanja: 24.02.2014. godine
Predmet : Nabavka goriva i maziva
Rok za podnošenje ponuda : 26.03.2014. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 (10.04.2014)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 (16.04.2014)

Broj JN >> 2/IV || Datum objavljivanja: 05.02.2014. godine
Predmet : Nabavka dva putnička monovolumen vozila
Rok za podnošenje ponuda : 06.03.2014. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Broj JN >> 1/IV || Datum objavljivanja: 16.01.2014. godine
Predmet : Nabavka putničkog vozila "staro za novo"
Rok za podnošenje ponuda : 24.01.2014. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Broj JN >> 6/II || Datum objavljivanja: 27.12.2013. godine
Predmet : Koncert na Gradskom trgu za doček Nove godine 2014.
Rok za podnošenje ponuda : 30.12.2013. godine do 11:00
Dokumentacija : Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

Broj JN >> 37 || Datum objavljivanja: 18.12.2013. godine
Predmet : Nabavka poljoprivrednih paketa - testere
Rok za podnošenje ponuda : 26.12.2013. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Broj JN >> 40 || Datum objavljivanja: 11.12.2013. godine
Predmet : Nabavka prevoza za učenike prvog razreda srednjih škola
Rok za podnošenje ponuda : 20.12.2013. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Potvrda o preuzimanju poziva
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Broj JN >> 39 || Datum objavljivanja: 11.12.2013. godine
Predmet : Nabavka užina za učenike osnovnih škola
Rok za podnošenje ponuda : 20.12.2013. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Potvrda o preuzimanju poziva
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Broj JN >> 36
Predmet : Nabavka poljoprivrednih paketa za izbeglice
Rok za podnošenje ponuda : 02.12.2013. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Potvrda o preuzimanju poziva
Obaveštenje o obustavi postupka ѕa partiju 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2

Broj JN >> 35
Predmet : Nabavka poljoprivrednih paketa za interno raseljena lica
Rok za podnošenje ponuda : 02.12.2013. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Potvrda o preuzimanju poziva
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3

Broj JN >> 38
Predmet : Nabavka građevinskog materijala za interno raseljena lica
Rok za podnošenje ponuda : 26.11.2013. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Potvrda o preuzimanju poziva
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Broj JN >> 34
Predmet : Nabavka prevoza za učenike prvog razreda srednjih škola
Rok za podnošenje ponuda : 25.11.2013. godine do 12:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Potvrda o preuzimanju poziva
Obaveštenje o obustavi postupka

Broj JN >> 33
Predmet : Nabavka užina za učenike osnovnih škola
Rok za podnošenje ponuda : 25.11.2013. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Potvrda o preuzimanju poziva
Obaveštenje o obustavi postupka

Broj JN >> 32
Predmet : Nabavka građevinskog materijala za interno raseljena lica
Rok za podnošenje ponuda : 29.10.2013. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Izmene konkursne dokumentacije 1
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka

Broj JN >> 31
Predmet : Izrada katastarsko-topografskih planova
Rok za podnošenje ponuda : 28.10.2013. godine do 11:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2

Broj JN >> 30
Predmet : Izrada projektne dokumentacije iz oblasti zaštite životne sredine po partijama
Rok za podnošenje ponuda : 28.10.2013. godine do 12:00
Dokumentacija : Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3
Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 6
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 7

 

Vreme u Kruševcu

Temperatura: 23 °C vreme
Pritisak: 989.9 hPa barometar.gif
Prognoza...

naled_bfm_lat

skgo_lat
usaid