Grad Kruševac

Vi ste ovde: Насловна Lokalna samouprava Organi Gradsko veće

Gradsko veće

El. pošta Štampa
Gradsko veće čine gradonačelnik, zamenik gradonačelnika, kao i članovi gradskog veća, koje bira Skupština grada, na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika.


Gradsko veće:

 1. predlaže statut, budzet i druge odluke i akte koje donosi Skupština;
 2. neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine grada;
 3. donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština grada ne donese budzet pre početka fiskalne godine;
 4. vrši nadzor nad radom Gradske uprave, poništava ili ukida akte Gradske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština grada;
 5. rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Grada;
 6. stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike, odnosno autonomne pokrajine;
 7. postavlja i razrešava načelnika Gradske uprave i zamenika načelnika
 8. donosi Poslovnik o svom radu na predlog gradonačelnika
 9. utvrđuje kriterijume i merila za određivanje visine zarada i ostalih primanja zaposlenih i postavljenih lica u Gradskoj upravi i drugim službama i ostvarivanje drugih prava i obaveza ukoliko nisu egulisana zakonom i kolektivnim ugovorom;
 10. uređuje uslove i način korišćenja prevoznih sredstava i odlučuje o njihovom otuđenju;
 11. daje saglasnost na cene komunalnih usluga;
 12. daje saglasnost na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta javnih preduzeća;
 13. daje saglasnost na investicione odluke i druge odluke u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa za koje nije određeno na saglasnost daje Skupština;
 14. daje saglasnost na finansijske planove Mesnih zajednica;
 15. razmatra izveštaje o radu javnih preduzeća čiji je osnivač Grad;
 16. obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i odlukama Skupštine.

 

Članovi Gradskog veća

 

Vreme u Kruševcu

Temperatura: 11 °C vreme
Pritisak: 1001.1 hPa barometar.gif
Prognoza...
rabpk_lat
cemr_lat

naled_bfm_lat

skgo_lat
usaid