Grad Kruševac

Vi ste ovde: Насловна Privreda Služba za privredu Категоризација уг. објеката

Kategorizacija ugostiteljskih objekata

El. pošta Štampa

1305974_kategorizacijaSva zainteresovana fizička lica koja su vlasnici smeštajnih objekata i ugostitelji (privredno društvo, preduzetnik ili ogranak drugog domaćeg ili stranog pravnog lica koje obavlja ugostiteljsku delatnost) mogu da podnesu zahtev za kategorizaciju: kuća, apartmana, soba i seoskog turističkog domaćinstva, radi pružanja usluge smeštaja turistima na teritoriji Grada Kruševca.

Zahtev se podnosi Službi za privredu Gradske uprave grada Kruševca, Gazimestanska br.1, kao nadležnom organu.

Obrasci zahteva, informator, propisi i obrasci izjava od značaja za postupak kategorizacije i dalji rad kategorisanih objekata možete preuzeti klikom na odgovarajuće linkove:

Informator  o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smeštaj vrste kuća, apartmana, soba i seoskih turističkih domaćinstava na teritoriji grada Kruševca - sadrži sve potrebne informacije o postupku kategorizacije ugostiteljskih objekata za smeštaj;


Kategorizacija privatnog smeštaja i podsticanje razvoja turizma na teritoriji grada Kruševca (brošura )

Zakon o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 99/11 - dr. zakon i 93/12 i 84/15)

Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj („Službeni glasnik RS”, broj 41/10, 103/10 i 99/12) sa prilozima:

Standardi za razvrstavanje kuća (prilog broj 8)
Standardi za razvrstavanje apartmana (prilog broj 9)
Standardi za razvrstavanje soba (prilog broj 10)
Standardi za razvrstavanje seoskog turističkog domaćinstva (prilog broj 10 A)

Izjava sa podacima o ispunjenosti standarda propisanih za određivanje kategorije kuća;
Izjava sa podacima o ispunjenosti standarda propisanih za određivanje kategorije apartmana;
Izjava sa podacima o ispunjenosti standarda propisanih za određivanje kategorije soba;
Izjava sa podacima o ispunjenosti standarda propisanih za određivanje kategorije seoskog turističkog domaćinstva;

Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata („Službeni glasnik RS”, broj 48/2012);

• Izjava o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smeštaj  u domaćoj radinosti - apartman (prema članu 26. Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj)
Izjava o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smeštaj  u domaćoj radinosti - kuća (prema članu 26. Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj)
Izjava o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smeštaj  u domaćoj radinosti - soba (prema članu 26. Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj)
• Izjava o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smeštaj vrste seosko turističko domaćinstvo (prema članu 26. Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj)
Izjava o ispunjenosti sanitarno-higijenskih uslova, prema Pravilniku o minimalnim tehničkim i sanitarno higijenskim uslovima za pružanje usluga u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu („Službeni glasnik RS”, broj 41/2010 i 48/2012 - dr. pravilnik);

Obrazac zahteva br. 1 za fizička lica i Obrazac zahteva br. 2 za ugostitelje koji se podnose Službe za privredu Gradske uprave grada Kruševca, Gazimestanska br.1, kao nadležnom organu.

Odluka o boravišnoj taksi („Službeni list grada Kruševca” broj br. 12/2008 i 12/2009).

Izgled oznake vrste i kategorije ugostiteljskih objekata.

Pregled kategorizovanih objekata na teritoriji grada Kruševca - Galerija slika
 

Vreme u Kruševcu

Temperatura: 23 °C vreme
Pritisak: 989.9 hPa barometar.gif
Prognoza...
apr_lat

naled_bfm_lat

skgo_lat
usaid