Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна
  spacer1111

  Одржана трећа редовна седница Градског штаба за ванредне ситуације

  Ел. пошта Штампа

  Grb_grada Данас је у згради Градске управе одржана трећа редовна седница Градског штаба за ванредне ситуације. Седницом је председавала градоначелник Јасмина Палуровић.

   

  1

  Донети су следећи закључци:

   

  1. Усваја се записник са четврте ванредне седнице ГШВрСт одржаној у 2019. години;

   

  2. Усваја се извештај стања, спремности и припреми субјекта за предстојећи зимски период: Одељење за инспекцијске послове ГУ Крушевац, ЈП За урбанизам и пројектовање, ЈКП “Крушевац“, ЈКП “Градска-топлана“, Дом здравља Крушевац, ЗЗЈЗ, Служба месних заједница, Центар за социјални рад, ЕПС Дистрибуција Крушевац, ЕМС Огранак Крушевац и Југопревоз Крушевац АД;

   

  3. Налаже се Крушевац-путу АД да достави план зимске службе за зимско одржавање градских путева и улица на територији града Крушевца -  Рок 15.11.2019.год.

   

  4. Налаже се Одељењу за инспекцијске послове и ЈП За урбанизам и пројектовање да дана 15.11.2019.год. изврше смотру возила и опреме „Крушевац-пут“ АД предвиђене за зимско одржавање путева и улица на територији града Крушевца, и о истом известити Градски штаб за ванредне ситуације;

   

  5. Налаже се Одељењу за инспекцијске послове да дана 15.11.2019.год. изврше смотру возила и опреме ЈКП „Крушевац“  предвиђене за зимско одржавање путева и улица на територији града Крушевца, и о истом известити Градски штаб за ванредне ситуације;


  6. Обавезује се Служба месних заједница

  - да у предстојећем зимском периоду непосредно сарађује са свим надлежним службама у граду,

  - да секретари МЗ уз помоћ Центра за социјални рад и Дома здравља, наставе са ажурирањем спискова потенцианалних угрожених, посебно старачких самачких домаћинства и исте достави свим надлежним службама -  Рок одмах.

   

  7. Обавезују се све службе из области социјалне и здравствене заштите на градском нивоу,  да наставе са ажуририрањм списакова бескућника и предузму све превентивне мере око њиховог привременог збрињавања,  посебно током ледених дана (када је температура ваздуха 24 сата испод нуле) -  Рок одмах.

   

  8. Обавезују се све јавне службе које имају дежурне екипе за хитне интервенције да распоред дежурства са контакт телефонима дежурних служби доставе у писаном облику са јасном процедуром јављања и међусобно контактирају услед ванредног догађаја. Извештаје о ванредном догађају достављају у писаном и електронском облику Одељењу за послове одбране и ванредне ситуације Градске управе града Крушевца и Оперативном центру МУП-а.  -   Рок  одмах.

  9. Налаже се Градској управи града Крушевца, а сходно члану 33 и 34 Закона о заштити ваздуха да приступи изради краткорочног акцијоног плана у случају када постоји опасност да нивои загађујућих материја прекораче граничну вредност. -  Рок најкасније: до последње седнице Скупштине града у 2019.год. (Опционо до 20.12.2019.год.);

   

  10. Обавезује се Бин-комерц Д.О.О. Београд Огранак у Крушевцу, достави извештај о завршетку постројења за редукцију непријатних мириса  - Рок 15.11.2019.год.

    3

   

  11. Обавезује се „Бин-комерц“ Д.О.О. Београд Огранак у Крушевцу, да да јавно саопштење путем медија о примедбама грађана на испуштање непријатног мириса из својих постројења  - Рок  одмах.

   

  12. Обавезује се ЈКП “Водовод-Крушевац“ да настави са активностима око обезбеђивања здраве пијаће воде за ученике у основној школи у Дворану и континуирано прати стање воде у бунару.

   

  naled_bfm

  skgo
  usaid