print_grb.png

Пореске одлуке

Штампа

1. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији Града Крушевца

2. Одлука о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта које се користи искључиво за гајење биљака, садног материјала, односно шума, у пољопривредно, односно у шумско земљиште за сврху утврђивања пореза на имовину за 2019. годину

3.  Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра другог земљишта за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину

4. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији Града Крушевца

5. Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину

6. Одлука о утврђивању пореских цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији града Крушевца

7. Обавештење о достави пореских решења у е-сандуче