print_grb.png

Циљеви Канцеларије за сарадњу са дијаспором

Штампа

spomenik
Циљеви  Канцеларије  за  сарадњу  са  дијаспором

1.Остваривање, очување  и  оснаживање  везе  између  матице  и  дијаспоре  у  областима  економије, туризма  и  културе.

2.Стварање  услова  за  интегрисање  припадника  дијаспоре  у  економски  и  културни  живот  Крушевца  и  Расинског  округа.

3.Активности  Канцеларије  биле  би  усмерене  ка  повећању, информисаности  дијаспоре  о  традицији, култури, привреди  и  могућностима  инвестирања  у  Крушевац  и  Расински  округ, али  и  ка  пружању  подршке  у  вези  са  оснивањем  фирми  и  њиховог  пословања, а  све  у  циљу  охрабривања  наших  људи  у  дијаспори  и  повратника  да  инвестирају  у  отпочињање  бизниса  на  територији  Крушевца / Расинског  округа, од  чега  би  корист  имали  они  сами, њихове  породице, али  и  локална  самоуправа  и  привреда  Србије  у  целини.

4.Стална  комуникација  са  дијаспором  у  виду  пружања  информација  о  новинама  у  законској  регулативи, условима  пословања  и  могућности  улагања.

5.Формирање  базе  података  Срба  у  дијаспори.

6.Организовање  сусрета  матице  и  дијаспоре  у  циљу  продубљивања  сарадње  у  областима  економије, културе, туризма  и  спорта.

7.Одржавање  радионица  рукотворина  на  којима  би  се  производио  промотивни  матерјиал  са  етно  мотивима  крушевачког  краја.