print_grb.png

Водич за дијаспору - Лична карта

Штампа

licna3 За издавање личне карте потребна вам је следећа документација...


 

- Захтев за издавање личне карте подноси се лично полицијској управи или станици,по месту пријављеног пребивалишта, односно боравишта.

- Од докумената потребно је предати :

- претходно издату личну карту (пасош или возачку дозволу),

- оригинал уверења о држављанству Републике Србије ( не старије од шест месеци ),

- оригинал извода из матичне књиге рођених на обрасцу са неограниченим поком важења,

- оригинал извода из матичне књиге венчаних ( у случају промене презимена при склапању брака ) на обрасцу са неограниченим роком важења,

- доказ о уплаћеној накнади за образац личне карте и тршкове техничке израде личне карте,

- по жељи слика 50x50, не старија од шест месеци, за лице коме се први пут издаје лична карта.

Дужност надлежног органа је да личну карту изда подносиоцу најкасније 15 дана од подношења захтева ( осим у хитним случајевима )

 

 

licna_karta_1