print_grb.png

Водич за дијаспору - Возачка дозвола

Штампа
vozacka1 Странци којима је одобрено стално настањење у РС, држављани РС који се врате из иностранства, односно дођу у РС да у њој стално остану, као и особље дипломатских и конзуларних представништава и мисија страних држава и представништава међународних организација у РС, страних трговинских, саобраћајних, културних и других представништава и страних дописништава, могу да управљају моторним возилима на основу важеће стране возачке дозволе за време од шест месеци од дана уласка у Србију.

Управљање туђим возилом регистрованим у иностранству – не постоје сметње да страни држављани, као и да држављани Србије који су на привременом раду у иностранству, дају дозволу за управљањем туђим моторним возилом странцу или држављанима Србије који су такође на привременом раду у иностранству да истим возилом могу да управљају за време свог привременог боравка у Србији, али такву дозволу не могу дати и држављанима Србије –резидентима Србије, јер у супротном чине царински прекршај.