print_grb.png

Пријава одласка у иностранство

Штампа

index Када је потребно пријавити "одлазак у иностранство" и да ли је потребно пријавити "повратак из иностранства" и који је поступак ?

Сходно одредби члана 19. Закона о пребивалишту и боравишту грађана (СЛ. Гласник РС , бр.87/11), грађани који одлазе у иностранство са намереом да непрекидно бораве у иностранству дуже од 90 дана дужни су да пре одласка надлежном органу пријаве привремени боравак у иностранству, као и да пријаве повратак у земљу у року од осам дана до дана повратка у место пребивалишта.

Грађани су дужни да пријаве привремени боравак у иностранству, као и повратак у земљу и за малолетна лица уколико она путују са њима.

Подносиоцу пријаве привременог боравка у иностранству и повратка из иностранства издаје се одговарајућа потврда.

Уз пријаву привременог боравка у иностранству и повратка из иностранства, подносилац пријаве на увид ставља важећу личну карту и путну исправу, и прилаже доказ о уплаћеној накнади на име републичке административне таксе.

 

Текст преузет са званичне интернет странице Министарства унутрашњих послова Републике Србије