print_grb.png

Публикација за привлачење инвеститора

Штампа

Serbia-Passport_Business

Oва публикација се на нов и јединствен начин обраћа страним инвеститорима у циљу промовисања српских привредних потенцијала.

 

 

Вукман Кривокућа, помоћник директора за економска питања Канцеларије за дијаспору Владе Републике Србије, скренуо је пажњу на значај дијаспоре у промоцији привредних и туристичких потенцијала Србије и важност публикација као што је Сербиа-Паспорт Бизнис, које се на сажет и јасан начин обраћају страним инвеститорима. Некадашње министарство а данашња Канцеларија за дијаспору Владе Републике Србије, већ десет година активно подржава бројне иницијативе које долазе од стране Срба у расејању.

Ова публикација се на нов и јединствен начин обраћа страним инвеститорима у циљу промовисања српских привредних потенцијала. Њен садржај чине опште информације о геостратешком полпжају Србије, њеној инфраструктури и ресурсима, као и најважније информације о актуелном стању  у српској привреди, правном оквиру за пословање у Србији и свим подстицајним мерама за страна улагања.

Публикација је рађена у формату српског пасоша, а њен део чини и ЦД са преко 80 актуелних инвестиционих пројеката ( јавна и мешовита предузећа у реструктуирању, инвестициони пројекти локалних самоуправа, рекапитализација приватних предузећа) преузетих из публикација државних институција Републике Србије као и приватни пројекти разних приватних грана - енергетике, грађевинарства, индустрије, пољопривреде и прехрамбене индустрије, туризма...