Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна АКТУЕЛНОСТИ Конкурси

  Конкурси

  Поништење дела јавног конкурса

  Ел. пошта Штампа

   

  1. Поништење дела јавног конкурса

   

   

  РЕШЕЊЕ

   

  О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА 
   

  Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи

  Ел. пошта Штампа

  Градска управа града Крушевца објављује интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи.

   

  Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 8 дана од дана када је интерни конкурс  објављен на огласној табли Градске управе града Крушевца.

  Интерни конкурс је објављен на огласној табли Градске управе града Крушевца дана 26.08.2020. године и истиче 03.09.2020.године.

   

  1. Решење о попуњавању извршилачког радног места путем интерног конкурса
  2. Интерни конкурс
  3. Решење о именовању комисије за спровођење интерног конкурса
  4. Решење о неуспеху интерног конкурса
   

  Поништење дела јавног конкурса

  Ел. пошта Штампа

   

  1. Поништење дела јавног конкурса

   

   

  РЕШЕЊЕ

   

  О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА 
   

  Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи града Крушевца

  Ел. пошта Штампа

  Градска управа града Крушевца оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи на неодређено време.


  Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана.

   

  РОК почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама "Информер".

   

  1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места
  2. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за финансије
  3. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за јавне набавке
  4. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода
  5. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за послове одбране и ванредне ситуације
  6. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за друштвене делатности
  7. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за управљање људским ресурсима
  8. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове
  9. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за инспекцијске послове
  10. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за послове органа града
  11. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за урбанизам-Служба за обједињену процедуру
  12. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за урбанизам-Служба за озакоњење
  13. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за опште послове-Служба за информатику
  14. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за опште послове-Служба за заједничко-техничке послове
  15. Изјава коју попуњавају кандидати
  16. Обавештење о јавном конкурсу

   

   

  РЕШЕЊЕ

   

  О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА 
   

  Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи града Крушевца

  Ел. пошта Штампа

   

   

  1. Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места
  2. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за финансије
  3. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за јавне набавке
  4. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода
  5. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за послове одбране и ванредне ситуације
  6. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за друштвене делатности
  7. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за управљање људским ресурсима
  8. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове
  9. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за инспекцијске послове
  10. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за послове органа града
  11. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за урбанизам-Служба за обједињену процедуру
  12. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за урбанизам-Служба за озакоњење
  13. Решење о именовању конкурсне комисије - Одељење за опште послове-Служба за информатику
  14. Решење о неуспеху интерног конкурса (03.08.2020.)

   

   

  РЕШЕЊЕ

   

  О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА 
   
  Страна 1 од 3

  naled_bfm

  skgo
  usaid