Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна АКТУЕЛНОСТИ Вести Одржана 2. редовна седница Градског штаба за ванредне ситуације

  Одржана 2. редовна седница Градског штаба за ванредне ситуације

  Ел. пошта Штампа

  Grb_grada Данас је одржана друга редовна седница Градског штаба за ванредне ситуације града Крушевца.

   

  1

  Донети су следећи закључци:

   

  1. Усваја се извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације Града Крушевца пре за време и после ванредног стања током пандемије вируса COVID-19  као и појединачни извештаји учесника у борби против COVID-19. Налаже се и даље поштовање ванредних мера Владе Републике Србије;
  2. Израдити извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације Града Крушевца, пре и у току трајања ванредног стања за потребе Кризног штаба а у складу са добијеним смерницама.
  3. Усваја се извештај Завода за јавно здравље Крушевац о епидемиолошкој ситуацији од престанка ванредног стања због пандемије вируса COVID-19, са прогнозом и епидеолошким мерама  и налаже се даље праћење, деловање и интезивно информисање надлежних служби;
  4. Налаже се  Градској управи града Крушевца да усклади нормативна акта о раду штаба са  важећом  законском регулативом у року од 90 (деведесет) дана;
  5. Усваја се извештај о стању у ЈКП „Водовод-Крушевац“ Крушевац о способности водоснабдевања и спремности града Крушевца и стручних служби у случају поремећаја водоснабдевања (несташица воде за пиће);   

  6. Усваја се извештај Одељења за послове одбране и ванредне ситуације о  тренутном стању постојећих клизишта и одрона на територији града Крушевца;
  7. Усваја се извештај Одељења за послове одбране и ванредне ситуације о сарадњи са снагама система заштите и спасавања: Гарнизона Крушевац, Војске РС, МОД, ПУ Крушевац МУП-а РС и Одељење за ВС у Крушевцу, СВС МУП-а РС. Прихвата се предлог о наставку спровођења заједничких планираних активности  до краја 2020. године;
  8. Усваја се информација о стању система за јавно узбуњивање на територији града Крушевца и налаже се наставак активности на отклањању недостатака у функционисању система за јавно узбуњивање, према финансијском плану и буџету града Крушевца. Обавезује се Градска управа града Крушевца да  покрене поступак  јавне набаве за израду акустичне студије чујности; 

  9. Усваја се извештај ЈКП „Водовод-Крушевац“ о стању на хидро-акумулације „Ћелије“ и других хидро-техничких објеката за случај појаве поплавног таласа и стање система за узбуњивање низводно од хидро-акумулације „Ћелије“. Налаже се ЈКП „Водовод-Крушевац“ да и даље прати стање на хидро-акумулације „Ћелије“ у складу са препорукама ЈВП „Србијаводе“  и да извести о довођењу у исправно стање система за узбуњивање;

  10.   Усваја се извештај Радарског центра Крушевац о невремену 19.05.2020. године, са допуном извештаја о попуњености против градних станица ракетама на територији града Крушевца. Обавезује се Градска управа града Крушевца и Служба МЗ града Крушевца  да се ангажују  око попуне додатних 5 противградних станица стрелцима. Комисија за процену штете на пољопривредном земљишту излазиће на терен по потреби.

  11.   Обавезује се Градска управа града Крушевца да преко ЈУ Ветеринарске станице Крушевац изврши дезинфекцију школа на територија града Крушевца до 01.06.2020. године.

  12.   Обавезује се  Дом здравља Крушевац, да настави са радом  COVID амбуланете 14. октобар, уз помоћ и техничку сарадњу са Општом болницом Крушевац и Заводом за јавно здравље Крушевац.

  4

   

   
  wikipedia

  naled_bfm

  skgo
  usaid