print_grb.png

Помоћници градоначелника

Штампа

 

Помоћници градоначелника: покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима од значаја за развој у областима за које су постављени и врше друге послове које им повери градоначелник.


Помоћници градоначелника су:

1. Биљана Цветковић - помоћник за економски развој, инвестиције и финансије

2. Марко Кнежевић - помоћник за пољопривреду, водопривреду и шумарство

3. Јелена Тодоровић - помоћник за друштвене делатности

4. Иван Парезановић - помоћник за екологију, одрживи развој и енергетику

5. Владимир Петровић - помоћник за омладину и спорт