print_grb.png

Весна Лазаревић - Биографија

Штампа
Vesna_Lazarevic

Весна Лазаревић, рођена је  24. јуна 1961. год. у Крушевцу,  где је завршила основну школу и Гимназију. Уписала је 1980. године Грађевински факултет у Београду и била стипендиста Титовог фонда. Дипломирала на Вишој грађевинској - организациони смер и добила леценцу одговорног извођача грађ. радова на објектима нискоградње.  Радну каријеру започела је у ужичкој болници, где је радила од 1984 -1988. године у економско-финансијском сектору.

Од 1988. године  ради у предузећу „Крушевацпут“ прво као инжињер градилишта, потом у техничкој припреми, затим као главни инжињер асфалтерских радова и до данас је на пословима шефа производње асфалта.

 

Похађала је многе  стручне семинаре  у земљи и иностранству из области иновативних технологија производње и уградње асфалта, а у јуну ове године била је  делегат 6. Европског конгреса еуроасфалта у Прагу.

Поседује сертификате за рад на рачунару (wорд, еxcel, autocad) и сертификате увођења система квалитета JUS ISO 9000:2001. од 1998. и 2002. године.

Паралелно с послом бави се и активностима женског предузетништва где је савладала обуке маркетинга и продаје, електронског пословања и припреме за јединствено европско тржиште за представнике малих и средњих предузећа.


Била је координатор одбора за екологију и организовала засађивање  стабала  у школама наше општине, као и организатор разних трибина са еколошким темама.


Завршила је музичку школу, свира клавир.

Комуникативна је и динамична. Има знање енглеског језика, добровољни је давалац крви.


Мајка је једне ћерке која је специјализант музичке уметности и професор клавира у музичкој школи “Стеван Христић” у Крушевцу.

 

Рођена је  24. јуна 1961. год. у Крушевцу,  где је завршила основну школу и Гимназију. Уписала је 1980. године Грађевински факултет у Београду и била стипендиста Титовог фонда. Дипломирала на Вишој грађевинској - организациони смер и добила леценцу одговорног извођача грађ. радова на објектима нискоградње.  Радну каријеру започела је у ужичкој болници, где је радила од 1984 -1988. године у економско-финансијском сектору. Од 1988. године  ради у предузећу „Крушевацпут“ прво као инжињер градилишта, потом у техничкој припреми, затим као главни инжињер асфалтерских радова и до данас је на пословима шефа производње асфалта.

Похађала је многе  стручне семинаре  у земљи и иностранству из области иновативних технологија производње и уградње асфалта, а у јуну ове године била је  делегат 6. Европског конгреса еуроасфалта у Прагу.

Поседује сертификате рада на рачунару (wорд, еxcel, autocad) и сертификате увођења система квалитета JUS ISO 9000.2001. од 2014. године.

Паралелно с послом бави се и активностима женског предузетништва где је савладала обуке маркетинга и продаје, електронског пословања и припреме за јединствено европско тржиште за представнике малих и средњих предузећа.

Била је координатор одбора за екологију и организовала засађивање  стабала  у школама наше општине, као и организатор разних трибина са еколошким темама.

Завршила је музичку школу, свира клавир.

Комуникативна је и динамична. Има знање енглеског језика, добровољни је давалац крви.

Мајка је једне ћерке која је специјализант музичке уметности и професор клавира у музичкој школи “Стеван Христић” у Крушевцу.