print_grb.png

Републичке установе

Штампа

z_centar Општа болница Крушевац

     Косовска 16

     Телефон: +381 37 414000 || 421826 || 424043

 

Ribarska_banja Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања"

Рибарска бања

Телефон: +381 37 865 270 ||  865 120 || 865 262

 

jefimijaДом за децу "Јефимија"

     Веселина Николића 51

     Телефон: +381 37 421027

 

g_centarГеронтолошки центар

     Косовска 116

     Телефон: +381 37 420390 || 420391

 

limarДом ученика средњих школа "Пане Ђукић Лимар"

    Ћирила и Методија 1

    Телефон: + 381 37 411700

 

ZZJZ Завод за јавно здравље Крушевац

Војводе Путника 2

Телефон: +381 37 422-951