print_grb.png

Актуелни пројекти Града

Штампа

АКТУЕЛНИ ГРАДСКИ ПРОЈЕКТИ


  1. ГИС као алат за унапређење конкурентности и ефикасности града Крушевца
  2. Изградња фекалног колектора Б
  3. Изградња резервоара у Липовцу
  4. Изградња магистралног цевовода Крушевац-Здравиње
  5. Реконструкција и проширење фабрике воде у Мајдеву са даљинским надзором управљања регионалним системом
  6. Ромски образовни центар
  7. Превенција и заштита од партнерског и насиља у породици
  8. Центар за дневни боравак деце и младих у ризику
  9. Социјално услужни центар