print_grb.png

Индустријске зоне

Штампа

Генералним урбанистичким планом предвиђено је 670 ha индустријског земљишта (углавном у приватном власништву).

         око 300 ha
         покривеност планском документацијом
         зone: A, B, C, D и E

           Зона А 6,8 ha, изградња објеката мале привреде (непроизводне делатности, трговина, складишта, сервиси, гараже и сл.)
           Зoна B 8,6 ha, за објекте претежно производног занатства

         Зoнa C - 2,5 ha, слободне 2 парцеле, 40.22 a, за објекте мале привреде потпуно комунално опремљене, закуп на 99 година путем лицитације
           Зoнa D 23 ha, локације у овој зони предвиђене су за непроизводне( трговина,складишта,сервиси,гараже и сл.) и производне објекте.
           Зона Е - 14,5 ha, локација је предвиђена за индустрију
zona_sever

         око 370 ха
         Намена: индустријска производња, услуге
zona_istok