print_grb.png

Водич за инвеститоре

Штампа

1. Олакшице за инвестоторе

2. Процедуре за отуђење и издавање земљишта у закуп

3. Водич за инвеститоре - информатор за изградњу

4. Накнада за уређење јавног грађевинског земљишта

5. Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта

6. Комунална такса за 2013. годину