print_grb.png

Комунална инфраструктура

Штампа

Јавно комунално предузеће "Водовод Крушевац" основано је1957 год. као Установа за изградњу водоводне и канализационе мреже у граду.

У периоду од 1979. до 1984. год. изграђено је постројење за пречишћавање и кондиционирање воде капацитета 700 l/s, магистрални цевовод Мајдево-Крушевац дужине 20 km. Постројење се снабдева сировом водом из акумулације Ћелије. Акумулације Ћелије резерват од општег интереса (Законом о водама проглашено извориштем водоснаабдевања првог ранга, стављено под посебан режим заштите).