print_grb.png

Водоводна мрежа

Штампа

Водоводна мрежа је данас укупне дужине око 450 km, водом се снабдева 140.000 становника (више од 30.000 прикључака). Поред градског подручја које је покривено 100% још 32% сеоских домаћинстава снабдевено је питком водом. Поред становника Крушеваца питком водом се снабдева и општина Александровац, а ускоро и општине Ћићевац и Варварин. У току је реализација пројеката проширења капацитета за прераду до 1180 l/s, проширење мреже за око 1200  прикључака годишње.