print_grb.png

Мобилна телефонија

Штампа

Подручје Града покривено је мрежом 3 мобилна оператера. Број претплатника мобилне телефоније се стално повећава тако да је проширење мобилне мреже сталан процес.

Теленор

МТС

ВИП