print_grb.png

Људски ресурси

Штампа

 

Основни подаци о људским ресурсима којима располаже Град Крушевац: