print_grb.png

Незапосленост

Штампа

Крушевац има 16.383 незапослених лица, према подацима Националне службе за запошљавање - филијала Крушевац. (стање на дан 29.02.2012.године)

 

nezaposlena_lica_po_stepenu_strucne_spreme_2012