Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна Привреда Природни ресурси

  Воде

  Ел. пошта Штампа

  Хидролошки и хидрогеолошки ресурси

  Имајући у виду одређен геолошки састав, дисецираност терена као и климатске карактеристике, може се закључити да се подручје града Крушевца одликује веома густом мрежом водотокова и то нарочито у брдској и брдско-планинској зони. Окосницу хидрографске мреже чини део слива Западне Мораве, тако да највећи број река са посматране територије припада овом сливу. Мањи део овог подручја даје један део својих токова сливу Јужне Мораве и Велике Мораве.

  Највећи сливови у оквиру Западне Мораве су: слив реке Пепељуше, са десне стране Западне Мораве, док је са леве стране слив Падешке реке. Расина је десна притока Западне Мораве, и има више притока, а најзначајније су Ломничка, Купачка, Трмчарска, Гагловска, Наупарска, Модричка река и друге реке и бројни потоци који са Јастребца, планине веома богате водом, гравитирају овом сливу. То је највећи слив на овој територији. У оквиру слива Расине је 26 мањих сливова, чија је укупна дужина са Расином 603 км. Највећи сливови у склопу расинског слива су слив Наупарске реке и слив Ломничке реке.

  На Расини је изграђена вештачка акумулација Ћелије (51.000.000м3 воде) пре свега пројектована као заштита Ђердапског језера од ерозије, нивелатор водостаја Расине и као иригационо извориште, али је касније добило намену изворишта регионалног система водоснабдевања која постаје примарна намена језера.

  Поред Западно-моравског и расинског слива јасно се издваја слив Рибарске реке. Рибарска река са својим притокама припада Јужно-моравском сливном подручју. У склопу слива Рибарске реке се налази девет мањих сливова, од којих су слив Срндаљске реке, слив Сушичке реке и слив Големе реке  највећи.

  Реке на подручју града Крушевца имају одлике бујичарских токова, нарочито у крајевима са израженом ерозијом (слив Расине).

  Извори на подручју Крушевца најчешће се јављају на додиру стена различите старости, на додиру дна и обода котлине и на додиру долинских равни и долинских страна. Територија Крушевца обилује изворима минералних, термоминералних и термалних вода, што пружа велике могућности за њихово коришћење, што чини основ за развој терапијских, туристичких и спортско рекреативних објеката.

  Постоје истражена балнеолошка својства за 11 минералних извора:

  • Рибарска бања - сумпоровита топла вода
  • Треботин - хладна алкално кисела, гвожђевито муријатична вода
  • Буци - хладна кисела вода
  • Мајдево - хладна минерална вода
  • Сеземча - хладна кисела вода
  • Слатина - хладна, слаба минерална вода
  • Ломница - хладна алкално кисело муријатична вода
  • Мрмош - земно алкална кисела вода
  • Дворане - хладна, слабо гвожђевита кисела вода
  • Читлук - кисела вода
  • Бела Вода - кисела, гвожђевита, садржи селен и магнезијум

   

  Пример је Рибарска бања, која се у погледу коришћења ових вода сврстава у ред водећих наших бања. Појава термалних вода је од значаја, не само са здравственог аспекта, већ и због могућности њиховог коришћења као облика геотермалне енергије.

   

   

  naled_bfm

  skgo
  usaid