print_grb.png

Brownfield локације

Штампа

Powered by JoomlaGadgets


Понуда Brownfields локација у Граду Крушевцу :

 1. Коцка, Центар   (Површина: Објекта-1500м2)
 2. Монтелектрон  (Површина: Парцеле-1572м2,Објекта-402м2)
 3. Рискони (Површина: Парцеле-470м2,Објекти-970м2)
 4. Ролопласт  (Површина: Парцеле-914м2,Објеката-534м2)
 5. Кошеви  (Површина: Парцеле-2860м2,Објекат-1300м2)
 6. Насеље Баре  (Површина: Парцела-1266м2, Објекат-100м2)
 7. Паруновац  (Површина: Парцеле-1758м2, Објекта-217м2)
 8. Трмчаре  (Површина: Парцеле-5425м2, Објеката-1700м2)
 9. Мешево  (Површина: Парцеле-9010м2, Објекта-100м2)
 10. Цепак  (Површина: Парцеле-14088м2, Објеката-8373м2) 
 11. Стевановић Инвест  (Површина: Парцеле-14860м2, Објеката-3049м2)
 12. Нова Косовска бб  (Површина: Парцеле-141м2, Објеката-298м2)
 13. Косанчићева  (Површина: Парцеле-163м2, Објекта-107м2)
 14. ХИ Жупа  (Површина: Парцеле-239.165м2, Објеката-5000м2)
 15. ИМК 14.Октобар  (Површина: Парцеле-354.974м2, Објеката-4599м2)
 16. ДИП Савремени Дом  (Површина: Парцеле-102.377, Објеката- )
 17. Металопластика  (Површина: Парцеле-13.563м2, Објеката-1.842м2)
 18. Плима М Â (Површина: Парцеле-283.856м2, Објеката- )
 19. ДП Конфекција Звезда  (Површина: Парцеле-3.652м2, Објеката- 1.869м2)
 20. Арома Â (Површина: Парцеле-12.510м2, Објеката-6.621м2)
 21. Равниште (Површина: Парцеле-5522м2, Објекта-1610м2)
 22. Пешачка зона Центар (Површина: Парцеле-322м2, Објекта-385м2)
 23. Стевановић Инвест Бивоље ( Површина: Парцеле-88706м2, Објеката-)
 24. Кошеви 2 ( Површина: Парцеле-1720м2, Објекта-113м2)
 25. Равњак ( Површина: Парцеле-13711м2, Објекта-500м2)
 26. Циглана, Дедина (Површина: Парцеле-91.673м2, Објеката-10.171м2)
 27. Импрегнација, Паруновац  (Површина: Парцеле-81.596м2, Објеката-2.446м2)
 28. Млин, Дедина ( Површина: Парцеле: 1000м2, 2000м2)
 29. Metalpromet  (Површина: Парцеле-11000м2, Објеката-7276м2)
 30. Master Hat doo (Површина: Објекат: 80м2)

Уколико поседујете слободну локацију (земљиште,пословни простор) коју намеравате да продате или дате у закуп, можете изрекламирати то путем нашег сајта.

Попуњени образац пошаљите на e-mail: lokalni.ekonomski.razvoj@krusevac.rs

 

За додатне информације обратите се Служби за економски развој, инвестиције и грађевинско земљиште у згради Градске управе, канцеларија 25 или путем тел.
+381 37 414720 || +381 37 414724