print_grb.png

Извештаји о стању квалитета ваздуха

Штампа

Листа редовних извештаја испитивања ваздуха на територији Града Крушевца се објављује на основу члана 78. Закона о заштити животне средине Републике Србије ("Службени гласник РС" број 135/04 и 36/09).

Извештаји за 2012. годину

Извештаји за 2013. годину

Извештаји за 2014. годину

Извештаји за 2015. годину

Извештаји за 2016. годину
Извештаји за 2017. годину
Извештаји за 2018. годину
Извештаји за 2019. годину
Извештаји за 2020. годину